ترولی و قطعات

چرخها بارها را از یک مکان به مکان دیگر بارگیری می کنند. این کار با استفاده از سه روش اصلی انجام می شود، از جمله چرخ دستی های فشار، چرخ دنده و الکتریکی. در بسیاری از موارد مهم است که یک لنگر ثابت را برای مثال در یک پرتو با استفاده از یک گیره داشته باشید. لطفا وارد شوید و نمایش وضعیت ما از هنر الکتریکی MR2 واگن برقی.

Gotop