پولیفت‌ها

پولیفت‌ها یک شاخص کاملا جدید و پیشرو در صنعت هستند.کوچکتر، سبک‌تر و قوی‌تر از هر ماشین دیگری در بازار توسط کیتو به برای شما به ارمغان آمده‌است . قدرت و دوام آن ثابت شده. در فعالیت‌های سنگین صنعتی از جمله محیط‌هایی که در آن درجه هوا از -40 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتی‌گراد میرسد، کار کرده و سربلند از امتحانات بیرون آمده است.

Gotop